Công bố sản phẩm: Kool phở trộn

Đăng lúc 10:33 ngày 20 / 08 / 2018

Hồ sơ công bố sản phẩm: Cung Đình Kool phở trộn kiểu Hong Kong hương vị Bò sốt tương đen số 08/TPCA/2018