Tuyển dụng

Hành chính nhân sự

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Thực Tập Sinh Nhân Sự 
Mô tả chi tiết công việc – Hỗ trợ các công việc chung của bộ phận nhân sự: Tuyển dụng,...
03/03/2020
2020-03-31