Nhân viên kinh doanh
Tuyển dụng

Nhân viên kinh doanh

STT Vị trí Ngày đăng tin Hạn chót
1
Nhân viên mua hàng
Mô tả công việc Chịu trách nhiệm và đảm bảo cung ứng đúng và đủ các mặt hàng nguyên vật...
09/03/2020
2020-03-31